Chính sách miễn trừ trách nhiệm

diadiemkaraoke.com không có trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng của tất cả hoặc bất kỳ một phần của website này.

Tuyên bố từ chối

Dữ liệu được cập nhật bổ sung tự động liên tục hàng ngày. Vì đó, dữ liệu được thay đổi liên tục nên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên tùy vào thời điểm nhất định.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sai sót dẫn đến yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại khi xem thông tin tại diadiemkaraoke.com

Bạn nên xác nhận, tham khảo và kiểm tra lại các thông tin thông qua các Cộng đồng Karaoke hoặc các đánh giá của khách hàng cũ trước khi đến.

Các địa điểm chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại và có thể thay đổi mà không cần thông báo.  Vị trí của các quán Karaoke thực tế có thể thay đổi.

Các thông tin trên trang diadiemkaraoke.com này không có liên quan đến hoạt động của các quán Karaoke. Thông tin về địa điểm được thực hiện cho bên thứ ba được dựa trên thông tin thu được từ các nguồn tin đáng tin cậy nhưng không đảm bảo là chính xác. 
diadiemkaraoke.com không có trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng của tất cả hoặc bất kỳ một phần của website này.

Liên hệ diadiemkaraoke.com tại đây

0 nhận xét: