Chính sách bảo mật thông tin tại DiaDiemKaraoke

Các chính sách bảo mật tại DiaDiemKaraoke.com


DiaDiemKaraoke thu thập thông tin cá nhân nào?

DiaDiemKaraoke không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ khách truy cập.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

DiaDiemKaraoke.com sử dụng nền tảng của Google trong biên tập nội dung và kết nối người xem. Đảm bảo bạn luôn an toàn khi truy cập vào https://www.DiaDiemKaraoke.com như khi xem Google.

Việc sử dụng ‘Cookie’?

DiaDiemKaraoke.com không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập, theo dõi người dùng, thông tin người dùng cụ thể ghi trên các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại khách truy cập trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập sẽ gửi thông qua trình duyệt của họ.

Các bên thứ ba

Không thu thập thông tin khách truy cập nên DiaDiemKaraoke.com cũng không có bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các chương trình liên kết

DiaDiemKaraoke.com có thể cung cấp tin khuyến mại, giảm giá của các bên thứ ba trên Website. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, DiaDiemKaraoke.com không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang website được liên kết.

Quảng cáo của Google.

DiaDiemKaraoke.com có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên DiaDiemKaraoke.com. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

DiaDiemKaraoke.com cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến DiaDiemKaraoke.com

Liên hệ với DiaDiemKaraoke.Com

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật, hãy gửi thông tin đến DiaDiemKaraoke.Com qua trang Liên Hệ.

1 nhận xét:

  1. The finest method to play blackjack is to start out|to begin} with what I name a conservative strategy. Because finding the right way prime handle betting in blackjack is key to long-term enjoyable. This assortment of ideas exhibits you the optimal play for every blackjack hands, calculating your profitable odds together with the vendor's open card. This is the place the 우리카지노 추천 fundamental blackjack technique comes in in} assist you|that will assist you|that can help you} get the most effective probabilities to win.

    Trả lờiXóa